Konferencja

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
Konferencja

Co to są te Konferencje?

Jest to nauka głoszona podczas spotkań modlitewnych, przed lub po modlitwie uwielbienia, przez kapłana lub osobę świecką. Może dotyczyć spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Boga, życia we wspólnocie i in.

           logomkdd 

Copyright© 2014 Odnowa w Duchu Świętym Warszawa "Michael"