Drukuj

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "MICHAEL"

przy parafii Matki Bożej Królowej Aniołów

powstała 17 lutego 1994 r.

Współtwórcą wspólnoty był ks. Krzysztof Pelc CSMA.
Kolejno opiekunami wspólnoty byli:

       

ks. Krzysztof Pelc CSMA

ks. Krzysztof Surma CSMA 

ks. Krzysztof Pelc CSMA 

ks. Dariusz Trybus CSMA 

ks. Krzysztof Surma CSMA

ks. Stanisław Kuś CSMA 

ks. Józef Przeklasa CSMA 

ks. Rafał Kamiński CSMA

ks. Roman Tupaj CSMA 

ks. Krzysztof Pelc CSMA

ks. Tomasz Łepek CSMA

ks. Wojciech Szymański CSMA

(1994 – 1996)

(1996 – 1998)

(1998 – 2000)

(2000 – 2001)

(2001 – 2003)

(2003 – 2004)

(2004 – 2009)

(2009 – 2010)

(2010 – 2011)

(2011 – 2015)

(2015 – 2016)

(2016 – )

/ 2 lata

/ 2 lata

/ 2 lata

/ 1 rok

/ 2 lata

/ 1 rok

/ 5 lat

/ 1 rok

/ 1 rok

/4 lata

/1 rok

Spotkania modlitewno-formacyjne Wspólnoty (katechezy, grupki dzielenia, medytacje, rozważanie Słowa Bożego - z tzw. echem Słowa, adoracje Najświętszego Sakramentu, Msze Św. wspólnotowe) odbywają się we wtorki o godz. 19.00. 

Formacja Wspólnoty urzeczywistnia się również poprzez uczestnictwo poszczególnych osób w rekolekcjach i weekendach proponowanych przez CENTRUM FORMACJI ODNOWY W DUCHU ŚW. "WIECZERNIK" w Magdalence, jak również w rekolekcjach wakacyjnych naszej Wspólnoty prowadzonych przez księdza opiekuna. Ponadto Wspólnota organizuje wyjazdy na coroczne ogólnopolskie czuwania w Częstochowie.

Znaczna część Wspólnoty odbyła dwuletnią tzw. "Szkołę Animatora", rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień", a także innego rodzaju rekolekcje (Eucharystyczne, Akceptacja Siebie, Ku dojrzałości chrześcijańskiej, Boże drogi zbawienia, Kurs Pawła, Kurs Filipa), większość osób uczestniczyła w wielu weekendach formacyjnych.
Wspólnota funkcjonuje w taki sposób, że "składa się" z grup dzielenia (Słowem Bożym i życiem), z animatorami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tych grup. Kapłan wraz z liderem i animatorami tworzą tzw. grupę pastoralną, odpowiedzialną za funkcjonowanie Wspólnoty, podział na grupki dzielenia, wyłanianie osób do poszczególnych służb we Wspólnocie (grupka rozeznająca, grupki modlitwy wstawienniczej, modlitwy osłonowej, itp.)
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną bardziej na serio pójść za Jezusem, którzy są gotowi oddać swoje serce i swoje życie działaniu Ducha Świętego - na nasze wtorkowe spotkania, które najczęściej odbywają się "na Syjonie" tj. w sali "na górze" lub w Kaplicy Aniołów w naszym Kościele, przy ul. ks. Markiewicza1.

Nasze spotkania mają charakter otwarty czyli przyjść może każdy, a szczegółowy plan spotkań na każdy miesiąc można znaleźć w zakładce Spotkania modlitewne

Lider wspólnoty: Grzegorz Gołębiewski

 

 

           logomkdd 

Copyright© 2014 Odnowa w Duchu Świętym Warszawa "Michael"