NOWENNA TRZECH ZDROWAŚ MARYJO

Drukuj

NOWENNA TRZECH ZDROWAŚ MARYJO

Rzecz ta jest łatwą do zrozumienia. Jeżeli bowiem Trzy Zdrowaś Maryjo tak są miłe Matce Bożej, że udziela Ona wiele szczególnych łask za ich odmawianie, to czemużby nie miała nimi obdarzyć tych, którzy je odmawiają w formie nowenny?
Początek tej nowenny dała pewna pobożna osoba z Nantes, która je rozpoczęła pierwsza, w celu uzyskania łaski, o którą długi czas na próżno błagała, a którą otrzymała jeszcze przed ukończeniem nowenny. Odtąd wiele pobożnych dusz ją odprawia z wielką skutecznością, tak że dziś przetłumaczona jest na różne języki i wyprasza proszącym nadzwyczajne łaski.
Im większą będzie ufność nasza w Potęgę, Mądrość i Miłosierdzie Matki Bożej, a naszej Królowej, tym liczniejsze i bardziej zadziwiające będą łaski otrzymane.

Jeżeli chodzi o łaskę, na której otrzymaniu nam bardzo zależy, radzi się odprawić nowennę trzykrotnie, jedną po drugiej. 

Chcąc zaś tym pewniej otrzymać to, o co prosimy, dobrze będzie obiecać dwie rzeczy Matce Bożej:

1/ Że zawsze rano i wieczór wiernie odmawiać będziemy Trzy Zdrowaś Maryjo;
2/ Że dla rozszerzenia Jej czci opowiemy drugim o uzyskanej łasce.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OD TRZECH ZDROWAŚ MARYJO…
I
O Maryjo Panno można, dla której nie ma nic niepodobnego, przez ową władzę, jaką Cię obdarzył Ojciec Wszechmocny, błagam Cię, przybądź mi na pomoc w potrzebie, w jakiej się znajduję, a że możesz mi dopomóc, nie opuszczaj mnie i posłuchaj.
Jeżeli więc to, o co błagam, zgodne jest z najmilszą i najświętszą wolą Bożą, proszę Cię o Wszechmocy błagająca, wstaw się za mną do Twojego Syna, który Ci niczego odmówić nie może.
Błagam Cię o tę łaskę w imię Potęgi bez granic, jakiej Ci Ojciec niebieski udzielił, i dla której uczczenia wraz ze świętą Mechtyldą, której objawiłeś tę zbawienną praktykę Trzech Zdrowaś Maryjo wołam do Ciebie:

Zdrowaś Maryjo….

II.

Dziewico Maryjo, któraś jest nazwana Stolicą Mądrości, gdyż Mądrość niestworzona, Słowo Boże mieszkało w Tobie... Ty, której Syn Twój czcigodny udzielił tyle ze swej wiedzy Boskiej, ile tylko stworzenie najdoskonalsze otrzymać może - Ty znasz moją wielką nędzę i wiesz jak bardzo potrzebuję Twej pomocy...
Ufny w Twą Mądrość od Boga ci daną, powierzam Ci się zupełnie, prosząc byś wszystko urządziła z mocą i słodyczą ku jak największej chwale Bożej i jak największemu dobru mej duszy. Racz mi dopomóc w sposób jaki uważasz za najlepszy do osiągnięcia tego celu.
O Maryjo, Matko Mądrości Bożej, racz proszę uzyskać dla mnie tę cenną łaskę, o którą proszę; błagam cię o nią w Imię owej niezrównanej Mądrości, jaką Cię Słowo Przedwieczne, Syn Twój oświecił, a ku której uczczeniu wraz ze św. Antonim Padewskim i ze św. Leonardem de Porto Mauricio, który tak gorliwie Trzy Zdrowaś Maryja rozpowszechnił, wołam do Ciebie..

Zdrowaś Maryjo...
III.

O dobra i litościwa Matko Miłosierdzia, któraś sama nazwała się „Matką Najmiłosierniejszą” – błagam Cię, byś mi okazała twą dobroć pełną współczucia. Im większa jest moja nędza, tym bardziej pobudzi Cię do litości. Wiem, że bynajmniej nie zasługuję na tę łaskę, którą otrzymać pragnę, gdyż tak często Cię zasmucałem, obrażając twego Boskiego Syna. Ale choć ciężko zawiniłem, żałuję szczerze, żem obraził Serce Jezusa i Twoje. Przeto przebacz mi moją dotychczasową niewdzięczność, a bacząc jedynie na twoją dobroć, pełną miłosierdzia i na chwałę, jaka stąd wyniknie dla Boga i dla Ciebie, uproś mi u miłosierdzia Bożego łaskę... o którą błagam przez Twoje wstawiennictwo. O Ty, której nikt nigdy nie wzywał na próżno, „o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo”, racz mi dopomóc! Proszę Cię przez ową miłosierną dobroć, jaką Cię Duch Święty dla nas napełnił i ku której uczczeniu wraz ze św. Alfonsem Liguorim, Apostołem Twego Miłosierdzia i Nauczycielem Trzech Zdrowaś Maryjo, wołam do Ciebie:
Zdrowaś Maryjo….
Do Zdrowaś Maryjo odmawianego w nowennie, można dodawać wezwanie: „Przez Twoją Potęgę, Twoją Mądrość, Twoje Miłosierdzie, o Maryjo Niepokalana – opiekuj się nami, oświecaj nas, wspomagaj nas” – albo: „racz nam dać łaskę, o którą błagamy”.

Impimatur - Kuria Metropolitalna w Krakowie

źródła: 

 

           logomkdd 

Copyright© 2014 Odnowa w Duchu Świętym Warszawa "Michael"